Den Haag Cultuur in Bedrijf

“Onze werknemers noemen Den Haag vaak paradise omdat de stad aan al hun kwaliteitseisen van leefbaarheid voldoet. Siemens draagt daaraan bij door in deze stad te investeren”

Ab van der Touw, CEO Siemens Nederland
 
 

Den Haag Cultuur in Bedrijf:
Cultureel ondernemerschap als economisch instrument voor de stad!

Een stad is als een bedrijf. Het moet zichzelf constant blijven vernieuwen om de concurrentie met andere steden aan te kunnen gaan. Er is concurrentie om toeristen, om de vestiging van bedrijven, om studenten, om kennis, om technologie en inwoners. Een cultureel aantrekkelijke stad trekt inwoners, bezoekers en bedrijven aan. Het is dan ook niet meer dan logisch dat het bevorderen van een duurzame samenwerking tussen het Haagse culturele wezen en het bedrijfsleven geldt als een belangrijke pijler binnen de kandidatuur van Den Haag als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

Met de introductie van het te ontwikkelen platform ‘Den Haag Cultuur in Bedrijf’ zet Den Haag een eerste stap naar het creëren van een economische symbiose tussen de Haagse culturele instellingen, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties die de stad rijk zijn. Den Haag Cultuur in Bedrijf reikt hen de benodigde handvaten om elkaar te vinden, kennis uit te wisselen en vervolgens te bouwen aan een creatieve en solide samenwerking waarbij het genereren van een wederzijdse economische spin off voorop staat. De inzet van Den Haag Cultuur in Bedrijf staat eveneens in het teken van het vergroten van de quality of life van Den Haag als stad. Als stad om in te wonen, te werken, te leven en te creëren.

Den Haag Cultuur in Bedrijf krijgt vier onderling samenhangende functies. Als etalagefunctie laat het platform zien wat er in de stad gaande is, wat de bereikte mijlpalen zijn en wat de goede voorbeelden van de samenwerking tussen de culturele instellingen en het bedrijfsleven zijn. Culturele instellingen en bedrijven hebben daarnaast behoefte aan een ontmoetingsplek. De kracht van cultuur kan alleen worden versterkt als er ruimte is voor inspiratie, dialoog en ideeënuitwisseling. In haar rol van makelaar kan Den Haag Cultuur in Bedrijf de juiste partijen en mensen bij elkaar brengen om ontwikkelingen en vormen van samenwerking van de grond te krijgen. Als vraagbaak kan Den Haag Cultuur in Bedrijf tenslotte culturele instellingen en bedrijven ondersteunen met kennis en ‘good practices’.

Den Haag Cultuur in Bedrijf: een aanzet tot een dialoog
De komende periode zal de opzet van het platform Den Haag Cultuur in Bedrijf verder gestalte gaan krijgen. Tot het zover is daagt Den Haag Cultuur in Bedrijf via de eigen netwerkgroep op LinkedIn de culturele instellingen, het bedrijfsleven en de maatschappelijke partijen alvast uit tot het voeren van een dialoog, waarbij er alvast kan worden genetwerkt, ideeën voor creatieve samenwerkingen kunnen worden uitgewisseld en meer!

Culturele Business Cases & beste practices als leidend voorbeeld
Een bijzonder initiatief in de lijn van het gedachtengoed van Den Haag Cultuur in Bedrijf is de vanuit de Rabobank geïnitieerde ‘Culturele Business Case’. Zowel culturele als ook zakelijke ondernemers presenteren daarin diverse concepten waarin een samenwerking tussen cultuur en bedrijfsleven centraal staat en waarbij het verhogen van omzet en het reduceren van kosten als leidraad geldt.

Enkele voorbeelden van Culturele Business Cases zijn alvast te vinden binnen de LinkedIn pagina van Den Haag Cultuur in Bedrijf. Voor meer achtergrondinformatie over de Culturele Business Cases kan www.culturelebusinesscase.nl worden geraadpleegd.

English   Nederlands  
 

LinkedIn

Een eerste stap richting cultureel ondernemerschap zet je binnen de LinkedIn netwerkgroep van Den Haag Cultuur in Bedrijf. Meld je vandaag nog aan en deel je ideeën, visie en kennis met de wereld!

Den Haag 2018
  Schreurs DansPassage
Schreurs Schouwburg
Schreurs JoanBiekman
  Schreurs MarcelvEeden  
  Schreurs De Kroon LeoOorschot  
   

Algemene coördinatie & initiatief

– Gemeente Den Haag
– Den Haag 2018

Credits / met dank aan
– Stef Katwijk (content)
– Erik Cox (vormgeving)
– Gerrit Schreurs (foto’s)


Culturele Business Case